Medurit AB
Teknik Utveckling Tillämpning

Home

Teknik Utveckling Tillämpning

Rådgivande ingenjörer med service

Medurit AB - Teknisk tillämpning och utveckling.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsadministration och teknisk förvaltning.

Tekniskt underhåll
Felsökning, reparation, driftsättning och konstruktion av komplicerade installationer inom VVS - El - Tele - Larm.

Elektronik och IT
Programmering och implementering. Linux, mobilt, embedded, C, C++, Erlang och Rust.

Forskning och utveckling
R&D projects. Utveckling av tjänster och produkter.

Tillverkning
Prototyper och mindre serier.

Utbildning
Uppdragsutbildning.

Kontakt

GÖTEBORG
Sweden
anders@medurit.se
albin@medurit.se
info@medurit.se
Tel. 0708-47 65 93
Int. +46 708 47 65 93