Medurit AB
Teknik Utveckling Tillämpning

.

Teknik Utveckling Tillämpning

Lite snack och mycket verkstad!

Medurit AB har en bred verksamhet inom innovativ teknisk utveckling och tillämpning.

Utredning, rådgivning, konstruktion, underhåll, felsökning och reparation tillhör vår vardag.

Fastigheter.  Förvaltning och drift.

Elteknik - Tele - Larm. El- och teletekniska anläggningar.

Hörslingor. Mätning och certifiering enligt IEC 60118-4.

Elektronik och IT. Programmering och implementering. Linux, mobilt, embedded, C, C++ och Erlang.

Tillverkning. Prototyper och mindre serier.

Utbildning. Kundspecifik undervisning.

 

Kontakt Göteborg

anders@medurit.se

albin@medurit.se

info@medurit.se

Tel. 0708-47 65 93

Int. +46 708 47 65 93